Tarieven per 01-01-2024 – Fysiotherapie Beens – Groningen

Tarieven per 01-01-2024

Tarieven per 01-01-2024

Reguliere zitting fysiotherapie € 38,00
Reguliere zitting fysiotherapie incl. toeslag aan huis € 48,00
Screening € 15,00
Screening, Intake en consult € 57,00
Intake en consult na verwijzing € 42,00
Intake en consult na screening aan huis € 67,00
Intake en consult na verwijzing aan huis € 52,00
Eenmalig consult fysiotherapie € 64,00
Telefonische zitting/consult € 15,00
Eenvoudig verslag, c.q. rapportage € 36,00
Uitgebreid verslag, c.q. rapportage € 72,00
Verzuimtarief € 30,00

 

Bovenstaande tarieven brengen wij in rekening als:

• wij geen contract hebben met de verzekeraar waarbij u bent verzekerd.

• u niet verzekerd bent voor fysiotherapie.

• het maximale aantal vergoedingen fysiotherapie van uw aanvullende verzekering is bereikt.

N.B. Het verzuimtarief wordt in rekening gebracht indien een behandeling niet 24 uur van tevoren is afgezegd en op de voor u gereserveerde tijd geen andere cliënt kan worden ingepland. Dit verzuimtarief wordt niet door uw verzekeraar vergoed!!!

Op www.defysiotherapeut.com/bent-u-goed-verzekerd/kijk-en-vergelijk.html kunt u informatie vinden over de vergoedingen van uw verzekeraar voor fysiotherapie.

Het antwoordapparaat en de voicemail van de praktijk staan 24 uur per dag aan. Ook is de praktijk 24 uur per dag bereikbaar via deze website onder het kopje contact!

Betalingsvoorwaarden:

• Deze voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.

• De cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt, of namens de cliënt, verleende diensten.

• Afspraken dienen 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

• Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt de cliënt een herinneringsnota, met het verzoek deze nota alsnog binnen 14 dagen te betalen. Na het verstrijken van deze tweede termijn staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal dan ook wettelijke rente worden gevorderd.

• Alle met deze incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

• Indien de fysiotherapeut zich, voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten, heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.